Skip to Content

Машинно - ремонтна база

Проект за машинно - ремонтна база по дисциплината "Аграрни сгради" към катедра "Промишлени и аграрни сгради",
УАСГ, Архитектура, 3ти курс