Skip to Content

Парк "Св. Троица" - реконструкция и преустройство

Проект по дисциплината "Ландшафтна и паркова архитектура", катедра "Градоустройство", УАСГ, Архитектура, 3ти курс