Skip to Content

9-ти НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА КАРТА НА СВЕТА НА ТЕМА „Моето място в съвременния свят”

Българската Картографска Асоциация организира 9-ти национален конкурс за детска карта на света на тема: „Моето място в съвременния свят” („My place in today’s world”) като част от Международния конкурс за детска карта на света „Барбара Печеник” 2015 и съгласно условията, определени от Международната Картографска Асоциация (МКА).
Шестте най-добри карти ще участват в международната изложба по време на 27-та Международна Картографска Конференция в гр. Рио де Жанейро, Бразилия, 23 – 28 август 2015 г.
Националният организатор изпраща наградените карти, придружени с доклад за протичане на конкурса. Може да бъде представен и видеоматериал за събитието. Сертификатите на наградените се изпращат до националните представители в МКА. Участниците ще бъдат разпределени в 4 възрастови групи:
 до 6 години;
 6 – 8 години;
 9 – 12 години;
 13 – 15 години.
Във всяка възрастова група ще бъдат излъчени победители, които ще участват чрез картите си в Международния конкурс, ще бъдат раздадени грамоти и награди. Участникът получил най-много гласове от журито ще получи Голямата награда – ТАБЛЕТ.
Всяка карта може да бъде изработена максимум от трима автори, като всички автори са в една възрастова група. Ако броят на авторите е по-голям, картата се дисквалифицира и не участва в конкурса.
Изпращайте картите до 10 февруари 2015 г. на адрес:
За конкурса „Детска карта на света”
Доц. дгн Румяна Вацева
Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3
1113 София

Нов коментар

  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <div>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.
  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.

Повече информация за опциите на форматиране