Skip to Content

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „Св.ТРИФОН ЗАРЕЗАН”

Конкурсът- изложба за детска рисунка на тема „Св.Трифон Зарезан” е посветен на традиционния празник на лозаря и винаря- Трифон Зарезан и на Деня на гр.Сунгурларе – 14 февруари.
Целта на конкурса е да съхрани и популяризира българския народен обичай „Трифон Зарезан”.
УЧАСТНИЦИ:
Ученици от 7 до 18 години, разпределени в три възрастови групи:
7-10г. ; 11- 14г.; 15 – 18 г.
ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ:
-Обреди и ритуали за „Св.Трифон Зарезан” от различни краища на България.
-Предания и митове, свързани с плодородието, с виното и винопроизводството.
РЕГЛАМЕНТ:
Всеки участник може да участва в конкурса с най-много три творби.
Крайният срок за получаване на творбите в ЦПЛР-ОДК гр.Сунгурларе е 15.01.2017 година. Произведенията няма да се връщат. Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това.Изпратените творби остават собственост на фонда на ЦПЛР-ОДК-Сунгурларе и ще се използват за популяризиране дейността на ЦПЛР-ОДК и презентирането на конкурса, за рекламни и благотворителни цели на ЦПЛР-ОДК .
Творби, които не отговарят на регламента ще бъдат дисквалифицирани. Колективни рисунки не се приемат.

ЖАНРОВ ОБХВАТ: В конкурса могат да участват творби на:
- живописта;
- графика /рисунка, карикатура/;
- скулптура;
- приложно-декоративни творби и проекти.
Материали и техники: По избор.
Формат на листа:
- А 4 или блок № 4;
- 35 х 50 см – без паспарту.
Всяка творба да съдържа следната информация:
- трите имена на автора;
- клас, възраст;
- училище, извънкласно звено, ръководител;
- точен адрес;
- телефон и e-mail за контакт на участника и родител/или учител/
- опис на изпратените творби.
НАГРАДЕН ФОНД:
Журито присъжда награди /грамота и статуетка/ по раздели:
- за живопис и за графика;
- за пластика и за приложни изкуства.
Наградените творби ще бъдат подредени в изложба. Наградените участници ще бъдат поканени да получат наградите си в определен ден от 14 до 28 февруари 2017г. Списък с имената на победителите ще бъдат публикувани във в. „Аз-Буки” – медиен партньор на конкурса; в сайта на РУО-Бургас; сайта на НДД-София и сайта на ЦПЛР-ОДК-Сунгурларе.
*Забележка:При невъзможност да присъстват на награждаването,участниците от страната, заели призови места, ще получат наградите си по куриер за тяхна сметка.
Разходите /пътни, храна, нощувка / са за сметка на участниците.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
Гр.СУНГУРЛАРЕ – п.к. 8470
БУРГАСКА ОБЛАСТ
Ул. „Георги Димитров” № 6

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ -
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ЗА КОНКУРСА„Св.ТРИФОН ЗАРЕЗАН”
Телефон: код 05571 /55-49 – ПЕНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
Е-mail: odksungurlare@abv.bg

Нов коментар

  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <div>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.
  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.

Повече информация за опциите на форматиране