Skip to Content

„ПЛАНИНАТА” или „ПЕСЕНТА НА ПЛАНИНАТА”

НАЦИОНАЛЕН ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ „БЪЛГАРКА”
обявява
ТЕМИТЕ ЗА КОНКУРСА, В ГОДИНАТА НА ВАЗОВ,
СВЪРЗАНИ С ЦИТАТИ ОТ НЕГОВАТА ПОЕЗИЯ.
„ПЛАНИНАТА” или „ПЕСЕНТА НА ПЛАНИНАТА”
(Вазов има стихосбирка „Какво пее планината”)

„Природата всегда …
бе моят идеал величествен и прост.”
(При Рилския манастир, 1891 г.)

„Те жив са отклик на духа народен
........................................................
и мойте песни все ще се четат"
3. КОНКУРС ЗА РИСУНКА
за ученици от І-ви до ХІІ-ти клас
на тема
„ПЛАНИНАТА” или „ПЕСЕНТА НА ПЛАНИНАТА”
Допуска се участието и на деца от предучилищна възраст.

І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСИТЕ
Рисунки:
Формат - 35 / 50 см.
Материали – картон, темпера, пастел, акварел.
Допускат се по две рисунки от един участник.

Важно!
✓ Не се приемат и класират прегънати рисунки, както и материали, неотговарящи на посочените изисквания за формат и изпълнение.
✓ Получените работи за участие в конкурсите не се връщат по пощата.
✓ Рисунките могат да се получат обратно (лично) след 25.02.2016 г. от офиса на НГФ „Българка” (за връзка – мобилен телефон: 0882 286 305).

2. Данни за участниците

Всички творби задължително трябва да съдържат следната информация:
тема на конкурса;
селище (град, село, област);
трите имена на участника, клас, възраст;
информация за връзка: точен пощенски адрес (п. код, селище, ул., №, ап., ж.к., бл., ап.), телефон за връзка и E-mail (моля да се посочи - на участник, на родител, на учител);
училище; школа, студио, ателие и преподавател / ръководител (име, телефон, E-mail).
Данните се изписват четливо в началото на първата страница на литературните творби и на обратната страна на рисунките.

ІІ. СРОКОВЕ, ОЦЕНЯВАНЕ, НАГРАЖДАВАНЕ

Срок за представяне на конкурсните работи: от 1 до 30 октомври 2015 г.
Пощенски адрес:
Национален граждански форум „Българка”
Бул. „Васил Левски” № 108
1504 София
Електронна поща: bulgarka@bulgarka.org
Резултатите ще бъдат обявени след 25 ноември 2015 г. на сайта на НГФ “Българка”.
Авторите на отличените работи ще бъдат уведомени (писмено, телeфон, Е- mail)
Точната дата, място и час на тържеството за връчване на наградите и откриване на изложбата ще бъдат обявени на сайта на НГФ “Българка”.

ІІІ. НАГРАДИ

Присъждат се първа, втора, трета награда и поощрения.
Отличените рисунки ще бъдат показани на изложба при връчване на наградите и при възможност ще бъде издаден диск.

Нов коментар

  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <div>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.
  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.

Повече информация за опциите на форматиране