Skip to Content

Студио Рениарт

Студио по изобразително изкуство „Рениарт” е създадено през януари 2006 г. То е място за творческо развитие, за израстване и художествена изява на деца и младежи от 7 до 25 години. Разделени в 3 възрастови групи те изучават тайните на рисуването, графиката, живописта, скулптурата, композицията, перспективата. Студиото е единственото в Северозападна България, където се изучават и малко познатите и екзотични техники: батик и ръчно изработена хартия.

Оборудвано модерно, съвременно, с всички необходими пособия и материали, то създава перфектни условия и е идеално място за художествена изява на творческото въображение у подрастващите, за развитие на уменията им и формиране на естетически критерии, за професионално ориентиране и подготовка за кандидатстване в средни и висши учебни заведения.

Обучението в студиото е платено, осъзнато и мотивирано. и се базира на :

 1. свободен избор
 2. мотивация
 3. целенасоченост
 4. нестандартна обстановка за занимания
 5. гъвкавост и мобилност, отговарящи на интересите на децата
 6. помощ за професионална ориентация
 7. възможност за творчески изяви, личностно развитие, инициативност и емоционална удовлетвореност
 8. свобода за лична активност и творчество на преподавателя

Съществен момент е приемането на нови ученици. Кандидатите представят свои рисунки, провежда се беседа, след което се прави изпит, индивидуален за всяко дете.

Обучението в студиото е многогодишно. Учениците са разделени на 3 възрастови групи, в две смени, като във всяка група се обучават от 5 до 10-12 деца. Възрастовата граница между тях е до 5 години. Целите на възпитаниците са различни в зависимост от възрастта, възможностите и желанията за професионално развитие. Обучението е групово, но подходът към всяко дете в групата е индивидуален.

Груповото обучение се осъществява според:
възрастта:

 • обучение на деца на една възраст
 • на различна възраст

степента на подготовка:

 • обучение за начинаещи
 • за напреднали
 • изявени

времетраенето:

 • в постоянно действащи групи
 • във временно действащи групи
 • в групи за интензивно обучение през ваканцията

Учебната година започва на 1 септември и завършва с годишен изпит и изложба на 30 юни. Ваканциите са като в училище.