Skip to Content

Посъветвай

 • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <div>

  Този сайт позволява HTML. Овладяването на HTML може да ви се стори страшно, но много лесно можете да научите как да използвате някои от основните HTML тагове. В тази таблица са показани примери за всеки таг, разрешен в този сайт.

  За повече информация виж W3C

  Описание на тагПишетеПолучавате
  Котви се използват, за да се създават връзки с други страници.<a href="https://reniart.com">Рени Петрова | Студио по изобразително изкуство Рениарт</a>Рени Петрова | Студио по изобразително изкуство Рениарт
  Курсив<em>Курсив</em>Курсив
  Получерно<strong>Получерно</strong>Получерно
  Цитиран<cite>Цитиран</cite>Цитиран
  Кодиран текст, използван, за да се покаже програмистки код.<code>Кодиран</code>Кодиран
  Несортиран списък - използвайте <li> преди всеки елемент.<ul> <li>Първи елемент</li> <li>Втори елемент</li> </ul>
  • Първи елемент
  • Втори елемент
  Сортиран списък - използвайте <li> преди всеки елемент<ol> <li>Първи елемент</li> <li>Втори елемент</li> </ol>
  1. Първи елемент
  2. Втори елемент
  Списъците със дефиниции са подобни на другите HTML списъци. С <dl> започва списъка с дефиниции, с <dt> започва всеки термин, и с <dd> започва описанието на всяка дефиниция.<dl> <dt>Първи елемент</dt> <dd>Първа дефиниция</dd> <dt>Втори елемент</dt> <dd>Втора дефиниция</dd> </dl>
  Първи елемент
  Първа дефиниция
  Втори елемент
  Втора дефиниция
  Няма помощна информация за тага div.

  Най-рядко използваните символи може да се вмъкват директно.

  Ако имате проблеми, използвайте HTML комбинациите за представяне на такива символи. Най-общо те изглеждат така: &amp; за един амперсанд & символ. За пълния списък на тези комбинации, вижте страницата HTML знаци. Някои от тези символи са:

  Описание на символПишетеПолучавате
  Амперсанд&amp;&
  По-голямо от&gt;>
  По-малко от&lt;<
  Кавичка&quot;"
 • Редовете и параграфите се разпознават автоматично. Таговете <br /> нов ред, <p> параграф и </p> се вмъкват автоматично. Ако даден параграф не бъде разпознат, просто добавете два празни реда.
 • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.