Skip to Content

арх. Момчил Владимиров

Бивш ученик

Години ученик на Рени: 
9 години
Образование: 

ПМГ -Монтана -2001 г.
УАСГ- София - архитектура -2007 г.

Занимание: 
Архитектурно и строително инвестиционно проектиране - www.chilcos.info
Награди: 

-“Награда на СТОА” за градоустройствено решение “Обществен център на район Младост” – в колектив Global Solutions
-Награда на Дружеството на САБ към УАСГ за “Професионален отговор на поставена архитектурна задача” в дипломен проект на тема “Мост на култури: Нестинарски комплекс в с. Българи”

Спомени: 
Не само промени животът ми, но му даде една определена посока. С други думи - помогна ми да разбера какво искам да правя и най-вече как да го постигна. Средата, в която израствахме във всяко едно отношение беше изпълнена с артистичен и творчески заряд. Имахме свободата да бъдем себе си, без да се страхуваме как ще бъдем приети. Нещо, което училището нямаше как да ни даде. Възможността за развитие в духа на толерантност и свободен избор ни даде самочувствие и ни помогна да мечтаем и да постигаме повече.

Хронология

Член от
12 години 50 седмици